Početna Nastavnici i saradniciRedovni profesoridr Mirjana Vasović

Print This Page

dr Mirjana Vasović

E-mail adresa: mirjana.vasovic@fpn.bg.ac.rs mvasovic@EUnet.rs
kontakt telefon:: +381 11 3092-856

Mesto i godina rođenja: Kragujevac, 1950.

Obrazovanje

 • Doktorat 1992 – Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 • Magistratura 1982 – Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
 • Diploma 1974 – Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Predmeti na kojima je angažovana

 • Socijalna psihologija,
 • Psihologija politike

Kretanje u karijeri

 • 1974-2001 Institut društvenih nauka, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, Viši naučni saradnik;
 • 1992-1993 Pomoćnik ministra za obrazovanje i kulturu SRJ.;
 • 2001 do danas: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu, Vanredni profesor.

Oblasti naučnog interesovanja

 • Politička socijalizacija,
 • Međugrupno ponašanje i konflikti,
 • Socijalni stavovi i vrednosti,
 • Prosocijalno ponašanje

Najvažnije objavljene knjige

 1. Mladi u sistemu masovnog komuniciranja, (koautori Baćević, Plavšić, P., i Marković, V.). IIC SSO, Beograd, 1979.
 2. Mladi i neformalne grupe (koautori Joksimović, S., Marić, R., Milić, A., Popadić, D.). Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije i Centar za idejni rad SSO Beograda, 1988. (ISBN 86-7017-006-X)
 3. Psihološke osnove čovekoljublja (koautor Joksimović,S.), Prosveta, Beograd, 1990.(ISBN 86-7447-014-9)
 4. Društveni karakter i društvene promene u svetlu nacionalnih sukoba, (koautori Golubović, Z., i Kuzmanović), Institut za filozofiju i društvenu teoriju, “Filip Višnjic”, Beograd , 1995. (ISBN 86-7363-156-4)
 5. Fragmenti političke kulture, (urednik), Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, Institut društvenih nauka, Beograd, 1998. (ISBN 86-7093-061-7)
 6. Identitet: Srbi i/ili Jugosloveni (koautori Ljuboja, S., Marković, P., Sekelj, L.), Institut za evropske studije, Beograd, 2001.(ISBN 86-82057-23-9)
 7. Korupcija u Srbiji, (grupa autora), Centar za liberalno-demokratske studije, Beograd, 2001.(ISBN 86-83557-01-4)

Učešće u istraživačkim projektima

Učestvovala je u sprovođenju velikog broja domaćih naučnih projekata i nekoliko internacionalnih istraživačkih projekata: između ostalog, kao član tima  Medjunarodnog konzorcijuma za studije menadžmenta (International Consortium for  Management Studies, Institute for Business Research and Service, College of  Business, Florida State University) u realizaciji projekta “Medju-kulturno istraživanje  vrednosti i problema političke ekonomije”; i kao član jugoslovenskog tima istraživača u realizaciji medjunarodnog komparativnog istraživanja “Svetska studija vrednosti” (čiji je koordinator prof. R. Inglehart, Institute for Social Research, University of Michigan).

Učešće na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu

 • Veći broj stručnih i naučnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Članstvo u profesionalnim organizacijama, asocijacijama

 • Društvo psihologa Srbije,
 • član redakcije šasopisa “Psihologija”,
 • član redakcije časopisa “Sociološki poregled”.

Znanje stranog jezika

 • Engleski – a;
 • Francuski – o

Hobi i interesovanja

 • Text

Objavljeni članci

 1. “Teorijski problemi savremenih psiholoških istraživanja altruizma”, Psihologija, 3-4, 1975. (str. 151-165).
 2. “Novi pravci u proučavanju političke socijalizacije”, Psihologija, 1-2, 1983. (str. 65-78).
 3. “Psihološka struktura slobodnog vremena mladih”, Obeležja, 5, 1984. (str. 129-141).
 4. “Emocionalni život u omladinskoj svakodnevici”, Omladina ’86 (istraživanje javnog mnenja). (S. Mihailović, ur.) Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije i Centar za istraživanje javnog mnenja Instituta društvenih nauka, Beograd, 1986. (str. 274-289).
 5. “Politička socijalizacija mladih u SR Srbiji”, CJM IDN, Beograd, 1986, str. 142.
 6. “Anomija i religioznost”, Kultura, 78-79, 1987. (str. 122-132).
 7. “Idejne orijentacije članova omladinskih neformalnih grupa”, Polja, br. 364, 1987. (str. 533-536).
 8. “Porodično vaspitanje kao činilac vrednosne orijentacije aktivizma”, Psihologija, 3, 1988. (str. 45-59).
 9. “Raširenost i socijalizacioni korelati vrednosne orijentacije aktivizma”, Marksističke teme, 4, 1988. (str. 48-66).
 10. “Razvoj opažanja socijalnih razlika i nejednakosti”, Socijalna politika, 12, 1988. (str. 1-11).
 11. “Svest o krizi – predstava jugoslovenske javnosti o pojedinim aspektima društvene i ekonomske krize”, Jugosloveni o društvenoj krizi (istraživanje javnog mnenja 1985). (V. Goati, ur.) Izdavački centar Komunist, Beograd, 1989.(str. 23-46).
 12. “Percepcija društvenih sukoba” u knjizi: Deca krize (omladina Jugoslavije krajem osamdesetih), (S. Mihailović, ur.) Institut društvenih nauka, Beograd, 1990. (str. 58-76).
 13. “Vrednosni prioriteti jugoslovenske javnosti” u knjizi: Jugoslavija na kriznoj prekretnici. (Lj. Baćević, ur.) Institut društvenih nauka, Beograd, 1991., str. 197-232.
 14. “Dva pokazatelja vrednosnih opredeljenja građana”, u knjizi: Jugoslavija na kriznoj prekretnici. (Lj. Baćević, ur.) Institut društvenih nauka, Beograd, 1991. str. 258-264.
 15. “A survey of value priorities among the Yugoslav public”, u knjizi: Cross-Cultural Analysis of Values and Political Economy Issues, D.Voich & L. Stepina (Eds.), Preager, Westport, Connecticut, USA, 1994. (p. 161-185).
 16. “Opažanje i tumačenje uzroka ekonomskih nejednakosti”, U: Javno mnenje, (LJ. Baćević, ur.), Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, Institut društvenih nauka, Beograd, 1994. (str. 195-222).
 17. “Javno mnenje i zdravorazumsko mišljenje”, Sociološki pregled, 1,1995.(str. 77-85).
 18. “Nacionalna identifikacija i nacionalistički stavovi”, Dijalog, , 1-2, Fond demokratski centar, Beograd, 1996. (str. 73-79) (sa B. Kuzmanović)
 19. “Ekonomske vrednosti, stavovi i uverenja i perspektive ekonomskih reformi”, u knjizi: Svojina i slobode, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 1996. (str. 190-202).
 20. “Ekonomski razvoj, vrednosni prioriteti i perspektive demokratizacije”, u knjizi Ekonomija i demokratija, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 1997. (str. 161-179).
 21. “Karakteristike grupnih identifikacija i odnos prema drugim etničkim grupama” u knjizi: Između osporavanja i podrške (Javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije), (S. Mihailović, red.), Friedrich Ebert Stiftung, Institut društvenih nauka, Beograd, 1997. (str. 246-277).
 22. “Prioriteti vrednosti u jugoslovenskoj populaciji”, u knjizi: Između osporavanja i podrške (Javno mnenje o legitimitetu treće Jugoslavije), (S. Mihailović, red.), Friedrich Ebert Stiftung, Institut društvenih nauka, Beograd, 1997. (str.142-149).
 23. “Vaspitanje za demokratiju – problem ‘transfera’”, u: Demokratija- vaspitanje-ličnost, (Z. Avramović, red.). Institut za pedagoška istraživanja, Beograd, 1997. (str. 150-163).
 24. “Opravdanost sankcija (socijalnopsihološki aspekt)”, u: Ekonomske sankcije UN (Uporedna analiza i slučaj Jugoslavije). (M. Prokopijević i J. Teokarević, ur.), Institut za evropske studije, Beograd, 1998. (str. 141-153).
 25. “Vrednosne pretpostavke demokratske transformacije” u knjizi: Lavirinti krize. (Preduslovi demokratske transformacije SR Jugoslavije). (S. Samardžić, R. Nakarada, Đ. Kovačević, ur.), Institut za evropske studije, Beograd, 1998. (str. 369-394).
 26. “Politička socijalizacija i promene političke kulture”, u: Fragmenti političke kulture, Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje, Institut društvenih nauka, Beograd, 1998. (str. 7-12 i 80-115).
 27. “Etnička mržnja u Srba kao propagandni mit”, Sociološki pregled, 1-2, 1999.
 28. “Shifting Identity in Postcommunism”, Models of identities in Postcommunist Societies. (Z. Golubović & G.F. McLean, eds.), The Council for Research in Values and Philosophy, Washington, 1999. (str. 41-55).
 29. “Karakteristike grupnih identiteta i odnos prema društvenim promenama”, u: Javno mnenje Srbije. (S. Mihailović, ur.). CPA/CPS, Beograd, 2000. (str. 17-39).
 30. “Osećanje subjektivnog blagostanja i odnos prema društvenim promenama”, u: Javno mnenje Srbije. (S. Mihailović, ur.). CPA/CPS, Beograd, 2000, (str. 127-138).
 31. “Value systems and democratic transformation”, u: The Labyrinth of the Crisis,Prerequisites for the Democratic Transformation of the FR Yugoslavia, (eds. Fleiner Basta, L. Nakarada, R., Samardzic, S. ) Institut du Federalisme, Fribourg, Swisse, Helbing & Lichtenhahn, Bale, Geneve, Munich, 2001.
 32. “Moralna klima, anomija i korupcija”, u Sistem i korupcija, Centar za ekonomska istraživanja, Institut društvenih nauka, Beograd, 2000.